ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ อุปกรณ์ซ่อมแซมโรงเรียน จำนวน 8 รายการ ของโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565